امکانات مورد نیاز:

در اختیار داشتن ملک تجاری در قالب مساحت حداقل 500مترمربع، در یکی از خیابانهای اصلی و یا معابر پر تردد شهر، با عرض ملک ساختمانی تجاری در حدود 20مترجهت فعالیت در زمینه دفتر فروش ونمایشگاه

شرایط عمومی متقاضی:

تابعیت جمهوری اسلامی ایران

نداشتن سوء سابقه بنا به تصدیق مراجع ذیصلاح

داشتن تجربه کافی در امر فروش

دارا بودن گواهی پایان خدمت سربازی و یا معافیت دائم

دارا بودن حداقل 25  سال و حداکثر 55 سال سن

دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در کلیه رشته ها

اقامت دائم در محل مورد تقاضا

داشتن توانایی مالی کافی جهت احداث،استاندارد سازی،تجهیزو…

مدارک مورد نیاز:

ارائه درخواست کتبی و رزومه کامل متقاضی

تکمیل فرم درخواست نمایندگی

ارائه اصل وکپی جواز کسب معتبر و مرتبط بنام متقاضی حقیقی

ارائه اصل وکپی اساسنامه،روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات جهت اشخاص حقوقی

فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی

گردش مالی حساب بانکی متقاضی در 6 ماه آخر

گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر بنا به تصدیق مراجع قانونی

فتوکپی برابر اصل شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمتیا معافیت متقاضی یا متقاضیان و ضامنین

چهار قطعه عکس رنگی 4*3 متقاضی

فتوکپی برابر با اصل مستند محل نمایندگی(سند مالکیت و یا اجاره نامه یا قولنامه حداقل 5 سال معتبر)

ارائه دو فقره چک صیادی و سفته صیادی جهت ضمانت حسن انجام قرار داد

یک نفر ضامن معتبر جواز کسب دار جهت ضمانت و امضاء پشت چکها و یک فرد معتبر بعنوان معرف

فتوکپی برابر با اصل مدارک ضامن و معرف شامل شناسنامه، کارت ملی، جواز کسب

واریز مبلغ 2/500/000 ریال جهت بازدید و اخذ مدارک نمایندگی به یکی از حساب های به نام مجتمع تراکتورسازی سپاهان

ارائه شماره حسابهای بانکی وتاییدیه مفتوح بودن و خوش حسابی از بانک مربوطه از متقاضی و ضامن

ارائه عکس از محل نمایندگی(از زاویه های مختلف)

گواهی امضاء واثر انگشت محضری ضامن و متقاضی

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری متقاضی و ضامن

ارائه یک فقره ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات

ارائه  وتعهد نسبت به عقد قرارداد مربوط به کلیه خدمات بیمه با شرکت خدمات بیمه ای مستقر در مجتمع تراکتورسازی سپاهان

ابعاد قسمتهای مختلف نمایندگی و خدمات پس از فروش:

سوله مسقف حداقل 500مترمربع

فضای اداری (پذیرش،انتظار مشتریان،مدیریت،مالی،پرسنلی و …)حداقل 100مترمربع

نمایشگاه حداقل متراژ 150مترمربع

پارکینگ حداقل متراژ 100 مترمربع

انبارقطعات یدکی و بدنه و فروشگاه لوازم یدکی و انبار داغی

قسمتهای مورد نیاز در تعمیرگاه:

محل پذیرش و ترخیص تراکتور

قسمت مدیریت و اداری

اتاق کارشناس فنی و مدیر تعمیرگاه

جایگاه های تعمیراتی

انبار قطعات یدکی

انبار مواد مصرفی

انبار داغی

انبار ابزار و تجهیزات

پارکینگ تراکتورهای تعمیر شده،منتظر تعمیر،مشتریان

قسمتهای رفاهی مانند آبدارخانه،رختکن،حمام،نمازخانه،غذاخوری

وجود سرویس بهداشتی مردانه و زنانه برای مشتریان و پرسنل نمایندگی بصورت مجزا

ابزار و تجهیزات عمومی:

جایگاه صافکاری:
جایگاه نقاشی:
نیروی انسانی مورد نیاز:

مدیر تعمیرگاه:

کارشناس فنی:

مسئول پذیرش:

مسئول قطعات(انباردار):

پرسنل فنی:

توضیحات:

امتیاز نمایندگی و خدمات پس از فروش فقط به یک نفر شخص حقیقی اعطاء خواهد شد

ارائه سند مالکیت جهت قرار گرفتن در رهن مجتمع تراکتورسازی سپاهان بعنوان وثیقه  برای هر شعبه نمایندگی پس از موافقت و تایید کمیته اعطای نمایندگی و پیش از عقد قرارداد الزامی می باشد

موارد خاص تقاضا در صورت عدم احراز یک یا چند مورد از شروط فوق الذکرتنها با صلاحدید و تصمیمات کمیته اعطای نمایندگی قابل بررسی خواهد بود

در صورت تایید اولیه درخواست و مدارک ارسالی ، از محل و امکانات معرفی شده بازدید بعمل خواهد آمد

تشکیل پرونده و بازدید کارشناسان از محل و امکانات متقاضی به معنای اعطای امتیاز نبوده و مجتمع در پذیرش یا رد تقاضا مختار خواهد بود

در صورت تایید درخواست و اعطای نمایندگی فروش محصولات مجتمع تراکتورسازی سپاهان شخص متقاضی موظف است مکان مورد نظر را طبق ضوابط مجتمع استانداردسازی نماید

متقاضی می بایست مدارک ذکر شده فوق را بصورت حضوری یا از طریق پست سفارشی به آدرس اصفهان-شهرک صنعتی ورزنه -فاز 1 مجتمع تراکتورسازی سپاهان ارسال نمایید.