تلفن تماس

تلفن دفتر:         37583227 – 031

مدیریت اجرایی:  09904790881

ایمیل

INFO@SEPAHANTRACTOR.IR

آدرس

اصفهان – شهرک صنعتی ورزنه – فاز 1 مجتمع تراکتورسازی سپاهان

 

ارسال پیام